قطعه بهار دلنشین

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
دوره متوسط پیانو درس 6: معرفی کلاویه های سیاه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…
0
100,000 تومان

قطعه سبز و سفید

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
دوره متوسط پیانو درس 1: نت خوانی قطعه سبز و سفید ص 21 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…
0
100,000 تومان

قطعه کلمنتی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
دوره متوسط پیانو درس 1: نت خوانی ص 22 خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…
0
100,000 تومان

قطعه گل گندم

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان
دوره متوسط پیانو درس 1: نت خوانی قطعه گل گندم خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…
0
100,000 تومان